Kto sme...

Vznik a zázemie

Aikido dojo v Považskej Bystrici bolo založené na jar roku 2012 Ivetou Sudorovou, ktorá je zároveň jeho vedúcou a hlavnou učiteľkou. Sídlime v budove bývalej Agrosany, v hoteli Bothe.

Dospelí aj deti

Okrem cvičenia pre dospelých (od 15 rokov vyššie) sa venujeme aj deťom vo veku od 4 do 15 rokov. Dovedna cvičíme 9x týždenne.

Cvičenie doma, aj v zahraničí

Súčasťou nášho vzdelávania sa je okrem bežného cvičenia aj navštevovanie seminárov na Slovensku a v zahraničí, kde sa učíme od rôznych učiteľov z celého sveta - Franck Noël (FRA), Seishiro Endo (JAP), Takanori Kuribayashi (JAP), Dirk Müller (GER), Michele Quaranta (CH), Roberto Martucci (ITA), Gaston Nicolessi (FRA), José María Sevilleja (ESP) a ďalší. Niekoľkokrát ročne organizujeme semináre aj priamo v Považskej Bystrici.

Zastrešenie

Naše dojo patrí pod organizáciu Slovenská spoločnosť priateľov aikido (SSPA), ktorá vznikla v roku 1998 zaregistrovaním na Ministerstve vnútra SR, je akreditovaná Ministerstvom školstva SR na vzdelávanie trénerov a udeľovanie trénerských tried a od roku 2012 je taktiež oficiálnym členom AIKIKAI FOUNDATION, takže skúšky technickej vyspelosti našich členov sú uznávané na celom svete.