Spojte sa s nami...

Adresa

Hotel Bothe (budova bývalej Agrosany)
M. R. Štefánika 161/4
Považská Bystrica

Telefón

+421 949 760 761

E-mail

Aiki.PovazskaBystrica@gmail.com

Facebook

Aikido Považská Bystrica

Messenger

@AikidoPovazskaBystrica