Aikido je...

...jedným z najmladších japonských bojových umení, ktoré vytvoril v prvej polovici 20. storočia Morihei Ueshiba. Je spojením pôvodných bojových umení (aiki jutsu, ju jutsu, ken jutsu, daito ryu a mnoho ďalších) s filozofiou nenásilia a osobného rozvoja cvičiaceho. Je charakteristické vyhýbaním sa priamej konfrontácii a snahou premeniť rodiaci sa konflikt na situáciu, ktorá pre žiadneho z účastníkov nekončí porážkou. Hlavnou myšlienkou aikido je tak neagresivita, ktorá vníma (simulovaný) boj ako formu komunikácie, z ktorej sa môžeme poučiť. Cvičenie tohto bojového umenia rozvíja cvičiaceho po fyzickej aj psychickej stránke.

Slovo aikido sa do slovenčiny často prekladá ako "cesta harmónie" a harmóniu je možné chápať ako súlad so samým sebou, s okolím, ľudmi okolo seba, s prírodou a podobne.

Aikido je tak vhodné pre ľudí, ktorí chcú zlepšiť svoje komunikačné schopnosti, naučiť sa počúvať, cítiť a primerane reagovať na rôzne životné situácie, prípadne sa rozhýbať a zrelaxovať po ťažkom dni v práci. Príjemným vedľajším účinkom je osvojená schopnosť brániť seba a svojich blízkych. :-)

Aikido nie je šport a nie sú v ňom žiadne súťaže - nikdy z Vás nespravíme majstra Slovenska, Európy, ani sveta...